Polityka prywatności

30 stycznia, 2024

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, iż:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Regionu Łukta z siedzibą w Łukcie 14-105, ul. Mazurska 30
  • Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w FRRŁ pełni Małgorzata Jankowska. Kontakt z IODO możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@frrl.org.pl
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z działalnością Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f  –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być Poczta Polska S.A., Outsourcing IT, firma windykacyjna, kancelarie prawnicze, banki, BGK, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego , konsorcjanci w projektach, audytorzy, PARP, RSU, urzędy gmin, Fundacja Batorego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi
  • Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres do 25 lat
  • Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do nawiązania współpracy z Fundacją Rozwoju Regionu Łukta. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy.
  •  Państwa dane będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu analizy wniosku pożyczkowego (dotyczy jedynie klientów Funduszu Pożyczkowego)
  • Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.


Kontakt

Sekretariat

tel.: 89 647 51 84
e-mail: m.lemanowicz@frrl.org.pl

Fundusz pożyczkowy

tel.: 89 647 51 84
e-mail: pozyczki@frrl.org.pl

Fundusz stypendialny

tel.: 89 647 51 84
e-mail: m.lemanowicz@frrl.org.pl

Biuro rachunkowe

tel.: 501 827 442
e-mail: biurocwp@gmail.com

Copyright (C) frrl.org.pl|Polityka prywatności
Realizacja strony: Estymo.pl
Wyjście

Przeiń na górę